Oznámení Blanský les 2021
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.6.2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hradce a doručení Změny č. 1 územního plánu Hradce a Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 1
více
Změna č. 2 územního plánu Hradce - návrh pro projednání, červen 2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 2 územního plánu Hradce"
více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Vyvěšeno na ÚD: 15.06.2022
více
Závěrečný účet - oznámení
Vyvěšeno: 15.6.2022
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2022
Vyvěšeno: 25.5.2022
více
Závěrečný účet 2021
Zveřejněno: 18.5.2022
více
Daň z nemovitých věcí 2022
Vyvěšeno: 27.4.2022
více
Návrh závěrečný účet + přezkum 2021
Vyvěšeno: 14.4.2022
více
Výkaz zisku a ztrát 2021
Vyvěšeno: 14.4.2022
více
Rozvaha 2021
Vyvěšeno: 14.4.2022
více
FIN 2-12 - 2021
Vyvěšeno: 14.4.2022
více
Období sucha - zákaz rozdělávání ohně
více
Zpráva o přezkumu 2021
Vyvěšeno: 23.3.2022
více
Hasiči - upozornění
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 9.3.2022
více
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
více
Seznam nemovitostí k 1.2.2022
více
Informace-Město České Budějovice a Ministerstvo zemědělství
více
Výroční zpráva za rok 2021
více

Veřejná vyhláška


Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Blanský les na rok 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2022 a výhled na 2023-2025
Vyvěšeno na ÚD: 5.1.2022
více
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022
více
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2022
více
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva dne 15.12.2021
více
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Vyvěšeno na ÚD: 15.12.2021
více
E.d.g - ořez dřevin
více
Pasport dopravního značení
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled 2023-2025
vyvěšeno na ÚD 24.11.2021
více
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Vyvěšeno na ÚD: 8.12.2021
více
Výhled 2023-2024
více
Návrh rozpočtu 2022 Blanský les
více
Vyhláška č.1/2021 - komunální odpad
vyvěšeno na ÚD: 29.9.2021
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2021
více
Informace-katastr nemovitostí
více

EG.D - informace pro zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.


Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 30.6.2021
více
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Vyvěšeno na ÚD: 24.06.2021
více
Závěrečný účet - oznámení
více
Zpráva o přezkumu 2020
více
Výkaz zisku a ztrát 2020
více
Rozvaha 2020
více
FIN 2-12 - 2020
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 9.6.2021
více
Tečka za koronavirem
více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Vyvěšeno na ÚD: 27.5.2021
více
Oznámení Blanský les
více
Návrh závěrečný účet + přezkum 2020
více
Veřejná vyhláška Ministerstvo obrany
ochranná pásma leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice
více
Město České Budějovice
Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 10.3.2021
více
Seznam nemovitostí k 1.8.2021
více
Výzva-úřad pro zastupování státu
více
Opatření obecné povahy - kůrovec
více

Ptačí chřipka


Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
více
Vyhláška o stanovení obec.systému odpadového hospodářství
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstava dne 18.12.2020
více
Schválený rozpočet na rok 2021 a výhled na 2022-2024
Vyvěšeno na ÚD: 30.12.2020
více
Rozpočtové opatření č.6/2020
více
Rozpočtové opatření č.5/2020
více
Rozpočtové opatření č.4/2020
více
Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na r.2022-2024
Vyvěšeno na ÚD: 02.12.2020
více
Výhled 2022-3
více
Rozpočet 2020-2021
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2020
více
Rozpočtové opatření č.3/2020
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.7.2020
Zveřejněno: 5.8.2020
více
Směrnice č. 1/2020 - zadávání zakázek mal.rozsahu
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2020
více
Rozpočtové opatření č.2/2020
více
Opatření vlády
více
Zpráva o přezkumu
více
Výsledovka
více
Příloha
více
Závěrečný účet 2019
více
Oznámení o zveřejnění
více
Schválený závěrečný účet 2019
Vyvěšeno: 18.5.2020
více
Návrh závěrečného účtu roku 2019
více
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
více
Třídění odpadu
více
Zpráva o přezkumu 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020 bod D1- chyba způsobená v roce 2017, kdy nebyl přijat s rozpočtem r.2018 i střednědobý výhled na roky 2019-2021.
více
Výkaz zisku a ztrát 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
více
Rozvaha 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
více
FIN 2-12 -2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 18.2.2020
více
Rozpočtové opatření č.1/2020
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2019
více
Jednací řád zastupitelstva
více
Vyhláška č.1/2019 - komunální odpad
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019
více
Vyhláška č.2/2019 - místní poplatek ze psů
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019
více
Schválený Rozpočet 2020 a výhled na r. 2021-2023
vyvěšeno na ÚD : 4.12.20119
více
Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled 2021-2023
vyvěšeno na ÚD 12.11.2019
více
informace o zpracování osobních údajů
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 5.9.2019
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
vyvěšeno na ÚD : 11.9.2019
více
Rozpočtové opatření č.2
vyvěšeno : 25.7.2019
více
Výroční zpráva 2017 doplněná
více
Schválený závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 25.6.2019
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10.6.2019
více
jednací řád kontrolního výboru
více
Rozpočtové opatření č. 1/2019
vyvěšeno na ÚD 11.6.2019
více
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
více
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.3.2019
vyvěšeno na ÚD 28.3.2019
více
Návrh závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
více
Zpráva o přezkumu 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
více
dotace 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
více
Protokol o kontrole Ministerstva vnitra
více
Fin 2-12 - 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
více
Výkaz zisku a ztrát 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
více
Rozvaha 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 15
vyvěšeno na ÚD 24.1.2019
více
Schválený rozpočet r.2019
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Směrnice č.1/2018 k finanční kontrole
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019
více
Návrh rozpočtu 2019 a výhled 2020-2022
vyvěšeno na ÚD: 06.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018
Vyvěšeno: 5.12.2018
více
Návrh středněd.výhledu 2020-2021 Blanský les
více
Návrh rozpočtu 2019 Blanský les
více
inventarizační zápis 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.5.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.9.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.6.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.7.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.1.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.12.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13.3.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.3.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.2.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.2.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.9.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.1.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.12.2016
více
Rozpočtový opatření č.11-23/2016
více
Rozpočtový opatření č.1-10/2016
více
Rozpočtový výhled 2016
více
Rozpočtový výhled 2017
více
Rozpočtový výhled 2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtové opatření 2018
od 1.1.2018 do 20.10.2018
více
Zpráva o výsledku přezkoumání obce 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017 schválený
více
Výkaz zisku a ztrát 2017
více
Hlavní kniha 2017
více
Rozvaha 2017
více
fin 2017
více
Ustavující zasedání ZO 5.11.2018
Vyvěšeno 8.11.2018 Sejmuto : 28.11.2018
více
Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
více
ustavující schůze 2017
více
Zápis ze schůze ZO dne 11.7.2016
více
Rozpočet na r.2016
více
Zápis ze schůze 31.8.2015
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.