Výhled 2022-3

Rozpočet 2020-2021

Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.7.2020
Zveřejněno: 5.8.2020

Směrnice č. 1/2020 - zadávání zakázek mal.rozsahu

Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Opatření vlády

Zpráva o přezkumu

Výsledovka

Rozvaha

Příloha

Závěrečný účet 2019

FIN

Oznámení o zveřejnění

Návrh závěrečného účtu roku 2019

Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu

Třídění odpadu

Plastové pytle pro svoz pytlovaného plastového odpadu

Zpráva o přezkumu 2019
bod D1- chyba způsobená v roce 2017, kdy nebyl přijat s rozpočtem r.2018 i střednědobý výhled na roky 2019-2021.

Výkaz zisku a ztrát 2019

Rozvaha 2019

FIN 2-12 -2019

Výroční zpráva za rok 2019

Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 18.2.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2020

Daň z nemovitosti - změna u osvobození u ostatních ploch

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2019

Jednací řád zastupitelstva

Vyhláška č.1/2019 - komunální odpad
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019

Vyhláška č.2/2019 - místní poplatek ze psů
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019

Schválený Rozpočet 2020 a výhled na r. 2021-2023
vyvěšeno na ÚD : 4.12.20119

Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled 2021-2023
vyvěšeno na ÚD 12.11.2019

informace o zpracování osobních údajů

Zápis ze zasedání zastupitelstva z 5.9.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019
vyvěšeno na ÚD : 11.9.2019

Rozpočtové opatření č.2
vyvěšeno : 25.7.2019

Výroční zpráva 2017 doplněná

Neuhrazené poplatky za komunální odpad

Lokalita 13

Schválený závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 25.6.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva 10.6.2019

jednací řád kontrolního výboru

Rozpočtové opatření č. 1/2019
vyvěšeno na ÚD 11.6.2019

Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem

Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.3.2019
vyvěšeno na ÚD 28.3.2019

Návrh závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019

Zpráva o přezkumu 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019

dotace 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019

Protokol o kontrole Ministerstva vnitra

Fin 2-12 - 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019

Výkaz zisku a ztrát 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019

Rozvaha 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019

Rozpočtové opatření č. 15
vyvěšeno na ÚD 24.1.2019

Schválený rozpočet r.2019
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019

Výroční zpráva za rok 2018

Směrnice č.1/2018 k finanční kontrole

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.12.2018

Rozpočtové opatření č. 14
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019

Návrh rozpočtu 2019 a výhled 2020-2022
vyvěšeno na ÚD: 06.12.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018
Vyvěšeno: 5.12.2018

Návrh středněd.výhledu 2020-2021 Blanský les

Návrh rozpočtu 2019 Blanský les

inventarizační zápis 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.5.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.6.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.7.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 13.3.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.2.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.9.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.12.2016

Rozpočtový opatření č.11-23/2016

Rozpočtový opatření č.1-10/2016

Rozpočtový výhled 2016

Rozpočtový výhled 2017

Rozpočtový výhled 2018

Závěrečný účet 2016

Rozpočtové opatření 2018
od 1.1.2018 do 20.10.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání obce 2017

Závěrečný účet za rok 2017 schválený

Výkaz zisku a ztrát 2017

Hlavní kniha 2017

Rozvaha 2017

fin 2017

Ustavující zasedání ZO 5.11.2018
Vyvěšeno 8.11.2018 Sejmuto : 28.11.2018

Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018

ustavující schůze 2017

Žádost o informace p. Anderle

Zápis ze schůze ZO dne 11.7.2016

Rozpočet na r.2016

Zápis ze schůze 31.8.2015

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.