OZNÁMENÍ
- Honební spolecenstvo Lipí, Habrí, Kaliste, Hradce, Závraty
více
AKTUALIZACE !!! - Mobilní sběrný dvůr (kontejner)
!!! VZHLEDEM K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU BYLO PŘISTOUPENO K PŘESUNUTÍ TERMÍNU !!! NOVÝ TERMÍN: 15.6.2024, 8.00 - 12.00 Děkujeme za pochopení.
více
OZNÁMENÍ
o konání zasedání zastupitelstva obce Hradce
více
OZNÁMENÍ
- o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
řízení o Změně č. 5 Územního plánu Vrábče
více
eon - přerušení dodávek - Hradce část obce, 03..04.2024
Dne 03.04.2024 od 12:00 do 03.04.2024 14:00 a Dne 03.04.2024 od 08:00 do 03.04.2024 11:30
více
eon - přerušení dodávek - Hradce chaty, 27.03.2024
Dne 27.03.2024 od 12:30 do 27.03.2024 14:30
více
eon - přerušení dodávek - Samoty
Dne 20.03.2024 od 12:30 do 20.03.2024 14:30
více
Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 28.02.2024
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného vlka obecného
více
Informace pro chovatele
- POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM
více
Oznámení o zahájení správního řízení
– výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – Výzkum čmeláka Bombus confusus a dalších čmeláků r. Bombus.
více
OZNÁMENÍ
o konání zasedání Zastupitelstva obce Hradce
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
více
Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2024 pro obec Hradce
více
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů
více
Pytlový svoz plastů v roce 2024
více
Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2025 - 2028
více
Schválený rozpočet obce
na rok 2024
více
Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 14.12.2023
více
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 24.11.2023
více

OZNÁMENÍ

Milí sousedé a spoluobčané, nastal kalamitní stav. V důsledku neustálého sněžení je těžké udržovat sjízdnost všech cest. Komunikace na Vrábče za kolejemi je neprůjezdná. Cesty k chatám je v tuto chvíli nemožné prohrnout. Komunikace na Samoty je protažená. Komunikace do Hradců směrem od Lipí je průjezdná. U kapličky na okraji obce lze omezeně parkovat. Prosíme o velkou obezřetnost při pohybu pod zasněženými stromy. Hrozí nebezpečí pádu ulomených větví. Stejně tak lze očekávat výpadky elektřiny. Pokud nemusíte, nevydávejte se na cesty. Informace k průjezdnosti obcí budeme postupně aktualizovat.
Děkujeme za spolupráci.


Vánoce na Hradcích

Pozvánka na rozsvěcení stromečku  zde:


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU • Osazení SDZ • Odstranění SDZ
více

Setkání u Hradské lípy

Setkání u Hradské lípy k výročí založení republiky více


Štrúdl open

Soutěž o nejchutnější štrúdl se uskuteční v pergole za obecním úřadem
dne 14.10. od 16:00 hod.
Uzavírka soutěžních štrúdlů je v 16:30 hod.
Kategorie sladký a slaný štrúdl.
Hodnotit bude 5 porotců, které vylosujeme z Vás. více


Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 14.09.2023
více
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části opatření obecné povahy, jímž byla s účinností od 14. ledna 2023 vydána změna č.2 Územního plánu Hradce
více
Registrace návštěvníků
více
Územní plán obce Hradce - ZMĚNA Č. 3
více
Informace
pro chovatele
více
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2024
více
Aktuální info - svoz pytlového plastového odpadu 3.1.2023
Pytlový svoz plastového odpadu je ze strany poskytovatele služby (FCC) přesunut z 2.1.2023 na odpoledne 3.2.2023. Děkujeme za pochopení!
více
Obec Hradce - harmonogram pro svoz pytlového plastového odpadu 2023
Vyvěšeno na úřední desku: 2.1.2023
více
Zápis
ze 4. zasedání konaného 21.12.2022
více
Zápis
ze 3. zasedání konaného 16.12.2022
více
Jednací řád zastupitelstva 2022
více
Zápis
z 2. zasedání konaného dne 3.11.2022
více
Zápis
z ustavujícího zasedání konaného dne 22.10.2022
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 31.8.2022
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.6.2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hradce a doručení Změny č. 1 územního plánu Hradce a Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 1
více
Změna č. 2 územního plánu Hradce - návrh pro projednání, červen 2022
více
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 2 územního plánu Hradce"
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2022
více
Bezpečné pálení
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 9.3.2022
více
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
více
Výroční zpráva za rok 2021
více

Veřejná vyhláška


Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva dne 15.12.2021
více
E.d.g - ořez dřevin
více
Pasport dopravního značení
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2021
více
Informace-katastr nemovitostí
více

EG.D - informace pro zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.


Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 30.6.2021
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 9.6.2021
více
Tečka za koronavirem
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 10.3.2021
více

Ptačí chřipka


Výroční zpráva za rok 2020
více
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstava dne 18.12.2020
více
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2020
více
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.7.2020
Zveřejněno: 5.8.2020
více
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2020
více
Třídění odpadu
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 18.2.2020
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2019
více
informace o zpracování osobních údajů
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 5.9.2019
více
Výroční zpráva 2017 doplněná
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10.6.2019
více
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.3.2019
vyvěšeno na ÚD 28.3.2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018
Vyvěšeno: 5.12.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.9.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.6.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.7.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.12.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.2.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.12.2016
více
Ustavující zasedání ZO 5.11.2018
Vyvěšeno 8.11.2018 Sejmuto : 28.11.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.9.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13.3.2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2017
více
Zápis z ustavujícího zadsedání 30.11.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.5.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.3.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.2.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.01.2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.1.2017
více
Zápis ze schůze ZO dne 11.7.2016
více
Zápis ze schůze 31.8.2015
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.