Školení okrskových volebních komisí k volbám do PS ČR
Schůze zastupitelstva obce 22.9.2021 od 18.00 h
Informace-katastr nemovitostí

EG.D - informace pro zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egd-letak-planovane-odstavky.pdf 120.5 Kb
jc-plakatovani-informacni-clanek-pro-obyvatelstvo.docx 24.5 Kb
Volby do Poslanecké sněmovny 8. a 9. 10. 2021
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Závěrečný účet - oznámení
Zpráva o přezkumu 2020
Výkaz zisku a ztrát 2020
Rozvaha 2020
FIN 2-12 - 2020
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 9.6.2021
Tečka za koronavirem
Oznámení Blanský les
Návrh závěrečný účet + přezkum 2020
Veřejná vyhláška Ministerstvo obrany
ochranná pásma leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice
Město České Budějovice
Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 10.3.2021
Seznam nemovitostí k 1.8.2021
Výzva-úřad pro zastupování státu
Opatření obecné povahy - kůrovec

Ptačí chřipka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informacni-letak-ptaci-chripka-59f8bc44da5640019aa2f605e4fbc0d8.pdf 121.2 Kb
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Pasport komunikací a dopravního značení v obci Hradce
Na obecním úřadu je v úředních hodinách k nahlédnutí koncept pasportu komunikací a dopravního značení. K nahlédnutí a připomínkám bude cca do konce února, nebo do dne příštího zasedání zastupitelstva obce. Anderle
Vyhláška o stanovení obec.systému odpadového hospodářství
Výroční zpráva za rok 2020
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2021
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstava dne 18.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2021 a výhled na 2022-2024
Rozpočtové opatření č.6/2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled na r.2022-2024
Výhled 2022-3
Rozpočet 2020-2021
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.9.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 29.7.2020
Zveřejněno: 5.8.2020
Směrnice č. 1/2020 - zadávání zakázek mal.rozsahu
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
Opatření vlády
Zpráva o přezkumu
Výsledovka
Rozvaha
Příloha
Závěrečný účet 2019
FIN
Oznámení o zveřejnění
Schválený závěrečný účet 2019
Vyvěšeno: 18.5.2020
Návrh závěrečného účtu roku 2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
Třídění odpadu
Zpráva o přezkumu 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020 bod D1- chyba způsobená v roce 2017, kdy nebyl přijat s rozpočtem r.2018 i střednědobý výhled na roky 2019-2021.
Výkaz zisku a ztrát 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
Rozvaha 2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
FIN 2-12 -2019
Vyvěšeno: 3.4.2020
Výroční zpráva za rok 2019
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva dne 18.2.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2019
Jednací řád zastupitelstva
Vyhláška č.1/2019 - komunální odpad
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019
Vyhláška č.2/2019 - místní poplatek ze psů
vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019
Schválený Rozpočet 2020 a výhled na r. 2021-2023
vyvěšeno na ÚD : 4.12.20119
Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled 2021-2023
vyvěšeno na ÚD 12.11.2019
informace o zpracování osobních údajů
Zápis ze zasedání zastupitelstva z 5.9.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
vyvěšeno na ÚD : 11.9.2019
Rozpočtové opatření č.2
vyvěšeno : 25.7.2019
Výroční zpráva 2017 doplněná
Schválený závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 25.6.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10.6.2019
jednací řád kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 1/2019
vyvěšeno na ÚD 11.6.2019
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků
Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.3.2019
vyvěšeno na ÚD 28.3.2019
Návrh závěrečný účet 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
Zpráva o přezkumu 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
dotace 2018
vyvěšeno na ÚD 1.3.2019
Protokol o kontrole Ministerstva vnitra
Fin 2-12 - 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
Výkaz zisku a ztrát 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
Rozvaha 2018
vyvěšeno na ÚD 20.2.2019
Rozpočtové opatření č. 15
vyvěšeno na ÚD 24.1.2019
Schválený rozpočet r.2019
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019
Výroční zpráva za rok 2018
Směrnice č.1/2018 k finanční kontrole
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.12.2018
Rozpočtové opatření č. 14
vyvěšeno na ÚD 2.1.2019
Návrh rozpočtu 2019 a výhled 2020-2022
vyvěšeno na ÚD: 06.12.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.11.2018
Vyvěšeno: 5.12.2018
Návrh středněd.výhledu 2020-2021 Blanský les
Návrh rozpočtu 2019 Blanský les
inventarizační zápis 2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 31.5.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.3.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.12.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 29.9.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.6.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.7.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.1.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.12.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13.3.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.3.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.2.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.2.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.9.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.1.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.12.2016
Rozpočtový opatření č.11-23/2016
Rozpočtový opatření č.1-10/2016
Rozpočtový výhled 2016
Rozpočtový výhled 2017
Rozpočtový výhled 2018
Závěrečný účet 2016
Rozpočtové opatření 2018
od 1.1.2018 do 20.10.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání obce 2017
Závěrečný účet za rok 2017 schválený
Výkaz zisku a ztrát 2017
Hlavní kniha 2017
Rozvaha 2017
fin 2017
Ustavující zasedání ZO 5.11.2018
Vyvěšeno 8.11.2018 Sejmuto : 28.11.2018
Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
ustavující schůze 2017
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2021 Farní charity Boršov nad Vltavou je organizována tak, že na obecním úřadu obce Hradce je pokladnička, do které je možné přispívat v době úředních hodin, to je 20. a 27.1.2021 v době od 16.00 do 18.00 hodin, nebo po domluvě na telefonu 606343145. Anderle
Zápis ze schůze ZO dne 11.7.2016
Rozpočet na r.2016
Zápis ze schůze 31.8.2015

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.