GDPR

informace o zpracování osobních údajů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf 119.9 Kb

Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25.5.2018 vešlo v účinnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „Nařízení“).

Správce osobních údajů Obec Hradce, Hradce 34, 370 01 České Budějovice, IČO: 00581356 (dále jen „Správce“) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení informace o zpracování osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. účastníci správních řízení, občané při vyřizování záležitostí v samostatné či přenesené působnosti obce, smluvní partneři, jde-li o fyzické osoby, jednající osoby právnických osob, zaměstnanci Správce). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se může subjekt údajů obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle Nařízení se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní údaje Správce:

Obec Hradce

Hradce 34
37001 České Budějovice

E-mailová adresa:
info@hradce.cz

Jako orgán veřejné moci jsme byli povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje Pověřence:
Jan Kotrba

E-mailová adresa:
kotrba@gdprpartners.cz

+420 608 641 030

 

Informační povinnost

Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů:

Jan Kotrba
+420 608 641 030
kotrba@gdprpartners.cz