ZO 2022-2026

Zápis

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 27.05.2024

zde