Úřední deska

Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – Výzkum čmeláka Bombus confusus a dalších čmeláků r. Bombus.

oznámení