Úřední deska

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů

opatření

tabulka