Úřad

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2024

Na základě vyhlášky č. 2/2024, usnesení č. 04/10/2023 ze dne 14.12.2023 obce Hradce a v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je pro rok 2024 místní poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu stanoven na 600 Kč na každého trvale žijícího občana a na 600 Kč na jeden rekreační objekt. Splatnost tohoto poplatku je 31.3.2024.

Dle vyhlášky č. 3/2024 je i pro rok 2024 stanoven poplatek za psa: za 1. psa 100 Kč, za 2. a dalšího psa 150 Kč. Pro poživatele starobního důchodu (jako jediného zdroje příjmu): za 1. psa 100 Kč, za 2. a dalšího psa 150 a to se splatností do 31.3.2024.

Více naleznete pod příslušnými odkazy na elektronické úřední desce na webových stránkách obce.

Vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku ze psů.

Platbu lze uskutečnit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu Hradce, nebo elektronicky bankovním převodem.

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 31522231/0100

K indentifikaci platby je třeba vypsat variabilní symbol, kterým je číslo popisné pro trvale žijící občany a číslo orientační pro rekreační objekty. Do poznámky pak prosím uveďte  jméno plátce/plátců a počet osob, za které je poplatek placen. V případě poplatku za psa/psy, uveďte v poznámce i tento údaj.