Územní plán obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Změny č. 3 územního plánu Hradce formou opatření obecné povahy a doručení Změny č. 3 územního plánu Hradce včetně Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 3.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRADCE PO ZMĚNĚ Č.3

1_ZČÚ_Hradce

2_HV_Hradce

3_KTI_Hradce

4_VPS_Hradce

5_KV_Hradce

Hradce ÚZ

 

ZMĚNA Č.3

1_VZC_Hradce_zm3

2_HV_Hradce_zm3

3_KV_Hradce_zm3

4_ZPF_Hradce_zm3

Hradce_zm3_srovnávací text

Hradce_zm3_výrok a odůvodnění

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hradce a doručení Změny č. 1 územního plánu Hradce a Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 1

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska.doc 55.3 Kb
hradce-zm1-srovnavaci-text585902368.pdf 847.7 Kb
hradce-zm1-vyrok-a-oduvodneni172122076.pdf 557.5 Kb
hv-hradce-zm1.pdf 408.6 Kb
kv-hradce-zm1.pdf 408.3 Kb
vps-hradce-zm1.pdf 409.1 Kb
vti-hradce-zm1.pdf 408.6 Kb
vzc-hradce-zm1.pdf 406.8 Kb
1-zcu-hradce.pdf 801 Kb
2-hv-hradce.pdf 912.9 Kb
3-kti-hradce.pdf 950.3 Kb
4-vps-hradce.pdf 850.7 Kb
5-kv-hradce.pdf 948 Kb
hradce-uz.pdf 180.3 Kb

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 2 územního plánu Hradce"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-oznameni-o-rizeni-o-navrhu-zmeny-c.-2-up-hradce-2022.doc 43 Kb

Změna č. 2 územního plánu Hradce - návrh pro projednání, červen 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-c-2-up-hradce-navrh-pro-projednani-cerven-2022.pdf 4750 Kb

Pasport dopravního značení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistniho-provozu.pdf 167.7 Kb
pasport-a-projekt-dopr.znaceni.pdf 2767 Kb

Územní plán a zpracované územní studie naleznete na Geoportálu Jihočeského kraje po zadání názvu hledané obce.

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce

Územní plán

 

Usnesením Zastupitelstva obce Hradce č. 2/2010 ze dne 14. prosince 2010 byl vydán územní plán Hradce v katastrálním území Hradce u Homol(dále jen „ÚP Hradce“) formou opatření obecné povahy,resp. opatření obecné povahy bylo vydáno dne 15. prosince 2010 vyvěšením na úřední desku.

Podle § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabylo opatření obecné povahy, kterým byl ÚP Hradce vydán, účinnosti dne 30. prosince 2010. ÚP Hradce je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona, včetně dokladů o jeho pořizování, uložen u obce, pro kterou byl pořízen. Tato územně plánovací dokumentace, opatřená záznamem o účinnosti, byla v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona dále poskytnuta Magistrátu města České Budějovice – stavebnímu úřadu, Magistrátu města České Budějovice – odboru územního plánování a architektury a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.