ZO 2022-2026

Zápis

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 14.12.2023

zde