ZO 2022-2026

Zápis

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 14.09.2023

zde