Obecně závazné vyhlášky
Aktuální info - svoz pytlového plastového odpadu 3.1.2023

Pytlový svoz plastového odpadu je ze strany poskytovatele služby (FCC) přesunut z 2.1.2023 na odpoledne 3.2.2023.
Děkujeme za pochopení!


Obec Hradce - harmonogram pro svoz pytlového plastového odpadu 2023

Vyvěšeno na úřední desku: 2.1.2023


Veřejná vyhláška

změna č. 2 Územního plánu obce


Obecně závazná vyhláška

obce Hradce č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Jednací řád zastupitelstva 2022
Vyhláška o stanovení obec.systému odpadového hospodářství
Směrnice č. 1/2020 - zadávání zakázek mal.rozsahu
Jednací řád zastupitelstva
Vyhláška č.2/2019 - místní poplatek ze psů

vyvěšeno na ÚD: 4.12.2019


jednací řád kontrolního výboru
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Směrnice č.1/2018 k finanční kontrole