Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Hradce

č. 3/2023 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška obce Hradce

č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Aktuální info - svoz pytlového plastového odpadu 3.1.2023

Pytlový svoz plastového odpadu je ze strany poskytovatele služby (FCC) přesunut z 2.1.2023 na odpoledne 3.2.2023.
Děkujeme za pochopení!


Obec Hradce - harmonogram pro svoz pytlového plastového odpadu 2023

Vyvěšeno na úřední desku: 2.1.2023


Veřejná vyhláška

změna č. 2 Územního plánu obce


Jednací řád zastupitelstva 2022
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků