Obecně závazné vyhlášky
jednací řád kontrolního výboru č.2/2019
Jednací řád zastupitelstva
Směrnice č.1/2018 k finanční kontrole
Směrnice č.2/2018 k oběhu účetních dokladů
Obecně závazná vyhláška obce Hradce č.1/2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2011