Úřední deska

AKTUALIZACE !!! - Mobilní sběrný dvůr (kontejner)

!!! VZHLEDEM K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU BYLO PŘISTOUPENO K PŘESUNUTÍ TERMÍNU !!!

NOVÝ TERMÍN: 15.6.2024, 8.00 - 12.00

Děkujeme za pochopení.

Na 11. zasedání Zastupitelstva obce Hradce bylo schváleno přistavení kontejneru.na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Kontejner bude k přistaven u obecního úřadu dne 15.6.2024, od 8.00 do 12.00.