Úřední deska

Informace pro chovatele

- POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU

LETÁK

POZOR PTAČÍ CHŘIPKA!

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření
biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před
kontaktem  s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky.
V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních
prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní
volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky se doporučuje umístit do budov,
popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.  
V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny
v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku
KVS SVS pro Jihočeský kraj tel. +420 720 995 212.
Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve
Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihočeský kraj na výše
uvedenou krizovou linku a jednali pouze podle jejího pokynu.