ZO 2022-2026

Zápis

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hradce konaného dne 24.11.2023

zde