Úřední deska
OZNÁMENÍ

o přerušení dodávky elektrické energie


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Změny č. 3 územního plánu Hradce
formou opatření obecné povahy.


OZNÁMENÍ

- Honební spolecenstvo Lipí, Habrí, Kaliste, Hradce, Závraty


AKTUALIZACE !!! - Mobilní sběrný dvůr (kontejner)

!!! VZHLEDEM K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU BYLO PŘISTOUPENO K PŘESUNUTÍ TERMÍNU !!!

NOVÝ TERMÍN: 15.6.2024, 8.00 - 12.00

Děkujeme za pochopení.


OZNÁMENÍ

- o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

řízení o Změně č. 5 Územního plánu Vrábče


Aukční vyhláška

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Veřejná vyhláška daně

- Finanční úřad pro Jihočeský kraj


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

- daň z nemovitých věcí 2024


NÁVRH

závěrečného účtu za rok 2023


Informace

o stanovení počtu členů okrskové volební komise Hradce pro volby do Evropského parlamentu


Informace

o počtu a sídle volebního okrsku v obci Hradce pro volby do Evropského parlamentu


eon - přerušení dodávek - Hradce chaty, 27.03.2024

Dne 27.03.2024 od 12:30 do 27.03.2024 14:30


eon - přerušení dodávek - Hradce část obce, 03..04.2024

Dne 03.04.2024 od 12:00 do 03.04.2024 14:00
a
Dne 03.04.2024 od 08:00 do 03.04.2024 11:30


eon - přerušení dodávek - Samoty

Dne 20.03.2024 od 12:30 do 20.03.2024 14:30


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného vlka obecného


Informace pro chovatele

- POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

- OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM


Oznámení o zahájení správního řízení

– výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – Výzkum čmeláka Bombus confusus a dalších čmeláků r. Bombus.


OZNÁMENÍ

o konání zasedání Zastupitelstva obce Hradce


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace


Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2024 pro obec Hradce


Pytlový svoz plastů v roce 2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

• Osazení SDZ
• Odstranění SDZ


Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části opatření obecné povahy,
jímž byla s účinností od 14. ledna 2023 vydána změna č.2 Územního plánu Hradce


Územní plán obce Hradce - ZMĚNA Č. 3
Informace

pro chovatele


Bezpečné pálení
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
E.d.g - ořez dřevin
Informace-katastr nemovitostí
Třídění odpadu
Úřední deska - archiv změn