Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na období 2025 - 2028


Návrh rozpočtu na rok 2024
OZNÁMENÍ

o konání zasedání Zastupitelstva obce Hradce


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
- pro realizaci akce oprava železničního přejezdu P1574 Hradce


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

• Osazení SDZ
• Odstranění SDZ


Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části opatření obecné povahy,
jímž byla s účinností od 14. ledna 2023 vydána změna č.2 Územního plánu Hradce


Územní plán obce Hradce - ZMĚNA Č. 3
Informace

pro chovatele


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Seznam nemovitostí k 1.8.2022

seznam dle § 65 katastrálního zákona – aktualizace k 1.8.2022 - Hradce


Bezpečné pálení
Seznam nemovitostí k 1.2.2022
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2022
E.d.g - ořez dřevin
Informace-katastr nemovitostí
Třídění odpadu
Úřední deska - archiv změn