Úřední deska
Opis výsledků hlasování

Volba prezidenta ČR - II. kolo


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2023 a SVR na roky 2024 a 2025 DSO Blanský les - podhůří.
INFORMACE

k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023


Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy


Seznam nemovitostí k 1.8.2022

seznam dle § 65 katastrálního zákona – aktualizace k 1.8.2022 - Hradce


Změna č. 2 územního plánu Hradce - návrh pro projednání, červen 2022
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 2 územního plánu Hradce"
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hradce a doručení Změny č. 1 územního plánu Hradce a Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 1
Období sucha - zákaz rozdělávání ohně
Hasiči - upozornění
Seznam nemovitostí k 1.2.2022
Informace-Město České Budějovice a Ministerstvo zemědělství
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2022
E.d.g - ořez dřevin
Pasport dopravního značení
Informace-katastr nemovitostí
Veřejná vyhláška Ministerstvo obrany

ochranná pásma leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice


Město České Budějovice

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Výzva-úřad pro zastupování státu
Seznam nemovitostí k 1.8.2021
Opatření obecné povahy - kůrovec
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Opatření vlády
Třídění odpadu
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn