Obecně závazné vyhlášky

Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků

Dle zákona č. 185/2001 Sb.o odpadech, včetně jeho 46 změn, stanovuje obec místo pro celoroční oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků na obecním úřadě v době úředních hodin. Oleje a tuky je možné odkládat v pevně uzavřených obalech do určeného kontejneru.