Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Hradce

č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zde