Povinné informace

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 31522231/0100
Banka:  Komerční banka