Povinné informace

3) Organizační struktura

Obec Hradce má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.