Povinné informace

3. Organizační struktura

Obec Hradce má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.