Územní plán obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Změny č. 3 územního plánu Hradce formou opatření obecné povahy a doručení Změny č. 3 územního plánu Hradce včetně Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 3.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRADCE PO ZMĚNĚ Č.3

1_ZČÚ_Hradce

2_HV_Hradce

3_KTI_Hradce

4_VPS_Hradce

5_KV_Hradce

Hradce ÚZ

 

ZMĚNA Č.3

1_VZC_Hradce_zm3

2_HV_Hradce_zm3

3_KV_Hradce_zm3

4_ZPF_Hradce_zm3

Hradce_zm3_srovnávací text

Hradce_zm3_výrok a odůvodnění