Úřední deska

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové části opatření obecné povahy,
jímž byla s účinností od 14. ledna 2023 vydána změna č.2 Územního plánu Hradce

zde