Úřední deska

Územní plán

 

Usnesením Zastupitelstva obce Hradce č. 2/2010 ze dne 14. prosince 2010 byl vydán územní plán Hradce v katastrálním území Hradce u Homol(dále jen „ÚP Hradce“) formou opatření obecné povahy,resp. opatření obecné povahy bylo vydáno dne 15. prosince 2010 vyvěšením na úřední desku.

Podle § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabylo opatření obecné povahy, kterým byl ÚP Hradce vydán, účinnosti dne 30. prosince 2010. ÚP Hradce je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona, včetně dokladů o jeho pořizování, uložen u obce, pro kterou byl pořízen. Tato územně plánovací dokumentace, opatřená záznamem o účinnosti, byla v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona dále poskytnuta Magistrátu města České Budějovice – stavebnímu úřadu, Magistrátu města České Budějovice – odboru územního plánování a architektury a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.