Úřední deska

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022

Dle vyhlášky č.1/2019 je pro rok 2022 místní poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu 600 Kč ( pro občany nad 65 let - 400,- Kč)  na každého trvale bydlícího občana a 600 Kč na jeden rekreační objekt se splatností do 31.3.2022.

Dle vyhlášky č.2/2019 je pro rok 2022 poplatek za psa: za 1. psa 100 Kč, za 2. a dalšího psa 200 Kč, pro poživatele důchodu (jako jediného zdroje příjmu):  za 1. psa 50 Kč, za 2. a dalšího psa 100 Kč, se splatností do 31.3.2022.

Podrobnosti najdete v uvedených vyhláškách na internetové úřední desce.

Platba v hotovosti nebo na bankovní účet

Bankovní spojení: Komerční banka 31522231/0100

variabilní symbol sestavíme:  

- pro trvale žijící obyvatele je první číslice 1, číslo popisné (například č.p. 15), rok (letošní rok 22)  - potom je variabilní symbol 11522

- pro rekreační objekt je první číslice 2, číslo evidenční (například č.e. 28), rok (letošní rok 22)  - potom je variabilní symbol 22822