Úřední deska

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2024 pro obec Hradce

zde