Povinné informace

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): 0000000