Povinné informace

5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 31522231/100
Banka:  Komerční banka