Svazek obcí BLANSKÝ LES - PODHŮŘÍ

Návrh

závěrečného účtu DSO Blanský les - podhůří za rok 2022

návrh

Přílohy k návrhu:
Výkaz FIN 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztrát 2022
Příloha 2022
Inventarizační zpráva za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022