Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Minimální počet členů okrskové volební komise bude 4, to znamená 3 členové komise a zapisovatel.

Volební okrsek bude jeden se sídlem na obecním úřadu obce Hradce, Hradce 34.

Tímto žádám případné zájemce o účast ve volební komisi, aby se přihlásili na obci.

Stanislav Anderle, dne 3.8.2020