Úřední deska

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2019

Dle vyhlášky č.1/2012 je pro rok 2019 místní poplatek za provoz systému shromažďování ........a odstraňování komunálního odpadu 500 Kč na každého trvale bydlícího občana a 500 Kč na jeden rekreační objekt se splatností do 31.3.2019.

Dle vyhlášky č.2/2011 je pro rok 2019 poplatek za psa: za 1. psa 100 Kč, za 2. psa 200 Kč, pro poživatele důchodu (jako jediného zdroje příjmu):  za 1. psa 50 Kč, za 2. psa 100 Kč, se splatností do 31.3.2019.

Platba v hotovosti nebo na bankovní účet

Bankovní spojení: Komerční banka 31522231/0100

variabilní symbol :  

1 - trvale žijící obyvatelé, číslo popisné, rok   - příklad 11519

2 - rekreační objekty, číslo evidenční , rok - příklad 21519

Podrobnosti najdete v uvedených vyhláškách na internetové úřední desce.