Úřední deska

Plastové pytle pro svoz pytlovaného plastového odpadu

Plastové pytle žluté s potiskem pro svoz pytlovaného plastového odpadu rozdala obcím před lety firma Ecokom a.s.. Nyní je už nerozdává, protože "nemá zpětnou kontrolu o jejich využití", dle Ing. Lenky Pravdové, manažera Ekokomu. Dle svozové firmy FCC CB sro odvezou tento plastový odpad pokud bude umístěný u komunikace (poslední čtvrtek v měsíci) v transparentním (průhledném) pytli, nebo v pytli žluté barvy. Obec pytle nemá, ani o nakoupení, distribuci, evidenci neuvažuje.      Anderle