Úřední deska

Neuhrazené poplatky za komunální odpad

Dohledané nezaplacené poplatky za odvoz komunálního odpadu za rok 2018, 2017 a 2016 jsou celkem 67.500,- Kč, to je kolem 24% z poplatků na které má obec nárok. Občané budou vyzvání dopisem či emailem k zaplacení s uvedenou částkou, bankovním spojením a variabilním kódem. Lze zaplatit i v hotovosti v době úředních hodin.

Ing. Stanislav Anderle