Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hradce a doručení Změny č. 1 územního plánu Hradce a Úplného znění územního plánu Hradce po změně č. 1
Změna č. 2 územního plánu Hradce - návrh pro projednání, červen 2022
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 2 územního plánu Hradce"
Daň z nemovitých věcí 2022

Vyvěšeno: 27.4.2022


Období sucha - zákaz rozdělávání ohně
Hasiči - upozornění
Energokrize - pomoc ÚP a řešení dodavatele poslední instance
Seznam nemovitostí k 1.2.2022
Informace-Město České Budějovice a Ministerstvo zemědělství
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2022
E.d.g - ořez dřevin
Pasport dopravního značení
Informace-katastr nemovitostí
Veřejná vyhláška Ministerstvo obrany

ochranná pásma leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice


Město České Budějovice

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Seznam nemovitostí k 1.8.2021
Výzva-úřad pro zastupování státu
Opatření obecné povahy - kůrovec
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Opatření vlády
Návrh závěrečného účtu roku 2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
Třídění odpadu
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn