Úřední deska
Pozvánka k rozsvěcení vánočního stromku dne 30.11.2019
Schůze zastupitelstva obce 28.11.2019
Blanský les - 65. shromáždění starostů
Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje JK
Neuhrazené poplatky za komunální odpad
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Plastové pytle pro svoz pytlovaného plastového odpadu
Protokol o kontrole Ministerstva vnitra
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2019
Informace k dani z nemovitostí r.2019
Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn