Úřední deska
Opatření vlády
Návrh závěrečného účtu roku 2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
Třídění odpadu
Plastové pytle pro svoz pytlovaného plastového odpadu
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2020
Daň z nemovitosti - změna u osvobození u ostatních ploch
Neuhrazené poplatky za komunální odpad
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn