Úřední deska
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2022
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2022
Daňové přiznání - pomoc s vyplněním u Finančního úřadu
Upozornění na výměna kotlů ústředního vytápění - Nová zelená úsporám
E.d.g - ořez dřevin
Pasport dopravního značení
Informace-katastr nemovitostí
Veřejná vyhláška Ministerstvo obrany

ochranná pásma leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice


Město České Budějovice

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Seznam nemovitostí k 1.8.2021
Výzva-úřad pro zastupování státu
Opatření obecné povahy - kůrovec
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Opatření vlády
Návrh závěrečného účtu roku 2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
Třídění odpadu
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn