Úřední deska
Dne 12. června 2021 bude od 8.00 do 12.00 hod u obecního úřadu mobilní sběrný dvůr.
Město České Budějovice

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Blanský les - podhůří, hospodaření v roce 2020
Seznam nemovitostí k 1.2.2021
Informace-katastr nemovitostí
Výzva-úřad pro zastupování státu
Opatření obecné povahy - kůrovec
Sčítání lidu - pokyny 2021
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Pasport komunikací a dopravního značení - koncept

Na obecním úřadu je v úředních hodinách k nahlédnutí koncept pasportu komunikací a dopravního značení. K nahlédnutí a připomínkám bude cca do konce února, nebo do dne příštího zasedání zastupitelstva obce. Anderle


Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2021
Opatření vlády
Návrh závěrečného účtu roku 2019
Veřejná vyhláška min. zemědělství - změna lesního zákonu
Třídění odpadu
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn