Úřední deska
Poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy v roce 2020
Daň z nemovitosti - změna u osvobození u ostatních ploch
Neuhrazené poplatky za komunální odpad
Veřejná vyhláška - boj s kůrovcem
Místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků


Plastové pytle pro svoz pytlovaného plastového odpadu
Informace k dani z nemovitostí r.2019
Výsledky voleb do ZO 5.-6..10.2018
Informace pro občany.
Územní plán
Úřední deska - archiv změn