Aktuality
Svoz pytlovaného plastového odpadu v roce 2021
Pasport komunikací a dopravního značení v obci Hradce

Na obecním úřadu je v úředních hodinách k nahlédnutí koncept pasportu komunikací a dopravního značení. K nahlédnutí a připomínkám bude cca do konce února, nebo do dne příštího zasedání zastupitelstva obce. Anderle


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 Farní charity Boršov nad Vltavou je organizována tak, že na obecním úřadu obce Hradce je pokladnička, do které je možné přispívat v době úředních hodin, to je 20. a 27.1.2021 v době od 16.00 do 18.00 hodin, nebo po domluvě na telefonu 606343145. Anderle